Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Steenweg op Merchtem 62

Omgevingsloketnr:  OMV_2022035458

Dossiernummer:  38/2022

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

 

De aanvraag omvat

stedenbouwkundige handelingen

Onderwerp

plaatsen van publiciteit

Gegevens van de aanvrager

Alexander Crabbé

Adres van de aanvraag

Steenweg op Merchtem 62

kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 525R7

Inzagemogelijkheden

De gemeentelijke dienst omgeving, Dr. H. Folletlaan 28

Digitaal via het omgevingsloket  - OMV_2022035458

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing.