Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vijverslaan 34

Omgevingsloketnr:  OMV_2022068604

Dossiernummer:  73/2022

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2022 akte genomen van de melding.

 

De aanvraag omvat

de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderwerp

de uitbating van een supermarkt

Gegevens van de exploitant

Ye Feng namens CARREFOUR BELGIUM NV

Adres van de melding

Vijverslaan 34

kadastraal gekend als afdeling 2, sectie B, nr. 43G

Inzagemogelijkheden

De gemeentelijke dienst omgeving, Dr. H. Folletlaan 28

Digitaal via het omgevingsloket  - OMV_2022068604

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing.