Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning -

Omgevingsloketnr:  OMV_2022057885

Dossiernummer:  63/2022

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 

De aanvraag omvat

stedenbouwkundige handelingen

Onderwerp

het vellen van een hoogstammige boom

Gegevens van de aanvrager

Amine Ibn Yahya

Adres van de aanvraag

 

kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 264C2

Inzagemogelijkheden

De gemeentelijke dienst omgeving, Dr. H. Folletlaan 28

Digitaal via het omgevingsloket  - OMV_2022057885

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing.