Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Steenweg op Brussel 62

Omgevingsloketnr:  OMV_2022038211

Dossiernummer:  39/2022

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 

De aanvraag omvat

stedenbouwkundige handelingen

Onderwerp

verbouwen van een woning

Gegevens van de aanvrager

Georges CHIOTIS

Adres van de aanvraag

Steenweg op Brussel 62

kadastraal gekend als afdeling 2, sectie B, nr. 27S

Inzagemogelijkheden

De gemeentelijke dienst omgeving, Dr. H. Folletlaan 28

Digitaal via het omgevingsloket  - OMV_2022038211

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing.